Koło naukowe LogUS

Siedziba uczelnianej organizacji studenckiej (adres, telefon kontaktowy, e-mail):

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Logistyki
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
Tel. +48 91 44 43 473
e-mail: logus@wzieu.pl

Władze uczelnianej organizacji studenckiej:

1. Natalia Szwedun – Prezes KN
2. Radosław Borowski – z-ca Prezesa KN
3. Damian Buda – Skarbnik

Opiekun naukowy:

mgr inż. Mariusz Sowa

Opis:

Koło Naukowe Lgistyki „LogUS” zostało powołane do życia w 2001 roku. Rolę opiekuna naukowego sprawuje mgr inż. Mariusz Sowa.

Działalność Koła Naukowego LogUS skupia się przede wszystkim na upowszechnianiu praktycznej wiedzy o logistyce wśród Studentów. Współpracując z otoczeniem biznesu członkowie Koła mają możliwość uczestniczenia w licznych wizytach studyjnych m.in. w zakładzie produkcyjnym Volkswagen Poznań, PESA Bydgoszcz, czy Terminalu Przeładunkowym w Porcie Hamburg. Wśród podejmowanych działań na szczególną uwagę zasługuje aktywny udział w licznych ogólnopolskich konferencjach, takich jak: Student Martime Conference, Kopernikańskie Dni Logistyki, Sympozjum Transportowo-Logistyczne SeaPoint, dzięki któremu studenci otrzymują szansę na wymianę myśli, zapoznanie się z wynikami najnowszych prac badawczych, przedyskutowanie nowych idei i koncepcji w tak intensywnie rozwijającej się dziedzinie wiedzy i praktyki jaką jest współczesna logistyka. Udział w konferencjach  naukowych  jest dla członków Koła okazją do zaprezentowania referatów, wśród których znajdują się prace wyróżnione i zakwalifikowane do najlepszych prac członków kół naukowych. Prezentowane treści podczas wydarzeń publikowane są w Zeszytach Jednostek Naukowych organizujących konferencje.

Wartym uwagi, wśród licznych osiągnięć członków Koła jest zakwalifikowanie się studentów do ogólnokrajowego projektu „Top Young 100”, mającego na celu wyłonienie stu najlepszych 100 najlepszych studentów Logistyki w Polsce. 

Misja i cele statutowe koła są realizowane poprzez:

  • zapoznawanie z praktycznym i naukowym wymiarem logistyki,
  • pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności członków Koła w zakresie logistyki,
  • organizację warsztatów naukowych („Racjonalna gospodarka odpadami” podczas IX edycji Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS Szczecin, Ogólnopolskie Warsztaty Naukowe, przy Konferencji Naukowej „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce – diagnoza i przyszłe wyzwania”),
  • organizację "Dni Logistyki na WZiEU",
  • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach i warsztatach poświęconych tematyce logistyki (m.in. Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM w Poznaniu, Kopernikańskie Dni Logistyki w Toruniu, Sea Point Szczecin, Konferencja New Logistics, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS),
  • organizację wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach (DB Port Szczecin, Backer Obr Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A., Elogic Polska, Garo Polska, DHL),
  • organizację wykładów i spotkań z praktykami (DB Schenker, C.Hartwig Szczecin, DB Port Szczecin, Enterprise Logistics, EPAL, Garo Polsko, DHL, Elogic Polska).