Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych LogLab

Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych LogLab to jedno z 7 laboratoriów powstałych w ramach budowy SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług (http://www.serviceinterlab.pl), jednostki łączącej w sobie funkcje placówki naukowej i edukacyjnej, ośrodka badawczo-rozwojowego, centrum transferu wiedzy i technologii, inkubatora przedsiębiorczości oraz instytucji otoczenia biznesu.

Autorami koncepcji laboratorium są mgr Andrzej Rzeczycki oraz dr inż. Magdalena Malinowska.

Laboratorium LogLab składa się z dwóch pomieszczeń – pracowni magazynowej wyposażonej w profesjonalny sprzęt magazynowy oraz pracowni komputerowej, w której zainstalowano nowoczesne oprogramowanie pozwalające na odzwierciedlenie, analizę i symulację procesów logistycznych.

W ramach wyposażenia pracowni magazynowej znajdują się: symulator wózka widłowego, regał karuzelowy, brama szybkorolowana, śluza rampowa, przenośnik rolkowy, taśmowarka półautoautomatyczna, stoły warsztatowe i kompletacyjne, drukarka kodów kreskowych i RFID, czytniki kodów kreskowych oraz jednostki ładunkowe, wagi i wózki paletowe. Ponadto laboratorium wyposażone jest w technologię RFID, pick-by-light oraz pick-by-voice.

Wśród wykorzystywanych pakietów oprogramowania znajdują się: system klasy WMS OPTIPromag, system klasy TMS SkyLogic, systemy do modelowania i symulacji Arena oraz Adonis, oprogramowanie służące do modelowania oraz zarządzania procesami i systemami planowania transportu oraz modelowania potoków pojazdów i pieszych Visum/Vissim/Viswalk, oprogramowanie dedykowane do obsługi punktów detalicznych, gastronomicznych oraz hotelarskich X2 System.

 

Dysponując nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem w laboratorium możliwe jest wykonywanie różnorodnych testów, analiz i ekspertyz logistycznych, a w szczególności:

 1. testów funkcjonowania technologii kompletacyjnych w oparciu o terminale kodów kreskowych, RFID, pick-by-voice oraz pick-by-light oraz system OPTIpromag,
 2. funkcjonowania regału karuzelowego (np. testów szybkości, zakresu obsługi),
 3. symulacji jazdy wózkiem widłowym,
 4. symulacji i testów obsługi terminali POS,
 5. modelowania oraz analizy obciążeniowej i kosztowej procesów w systemie ADONIS i Arena,
 6. analizy i optymalizacji tras w trakcie realizacji zleceń transportowych z użyciem oprogramowania TMS SkyLogic i wiele innych.

Laboratorium dysponuje również zestawami gier szkoleniowych z zakresu logistyki:

 • Beer game - gra szkoleniowa pozwalająca na zrozumienie podstawowych wyzwań zarządzania łańcuchem dostaw (w szczególności mechanizmu powstawania i skutków efektu Forrestera). Wskazuje na istnienie powiązań między ogniwani łańcucha dostaw i podejmowanymi działaniami w różnych obszarach. Pozwala na zrozumienie roli komunikacji, współpracy i przepływu informacji w łańcuchu dostaw.
 • Service simulation - gra planszowa ze wsparciem informatycznym przedstawiająca działalność biznesową firmy świadczącej usługi transportowe. Pozwala wskazać związki między obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa. Umożliwia identyfikację i analizę działań w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, w tym kwestie związane z rozliczaniem działalności.
 • Distribution simulation - gra planszowa ze wsparciem informatycznym przedstawiająca procesy zarządzania w firmie handlowo – dystrybucyjnej. Pozwala pokazać zasady budowania strategii handlowej i rynkowej firmy dystrybucyjnej, zasady operacyjnego kierowania zespołem sprzedażowym, planowanie sprzedaży (w tym kwestie kosztowo-cenowe) oraz działania wspierające sprzedaż (promocja, budowanie lojalności klienta).
 • Production simulation - gra planszowa ze wsparciem informatycznym przedstawiająca procesy zarządzania w firmie produkcyjnej. Pozwala pokazać działania związane z organizacją produkcji (zależności między gniazdami, planowanie przezbrojeń, radzenie sobie z opóźnieniami), planowaniem i podejmowaniem decyzji dotyczących zakupów (materiałów, półproduktów i maszyn i urządzeń) i kosztów, w tym magazynowych po stronie surowcowej i produktowej. Ponadto wskazuje skutki działań i ich wpływ na koszty funkcjonowania firmy.
 • TransEdu – dostępna w wersji elektronicznej gra będąca symulacją istniejącej Europejskiej Giełdy Transportowej Systemu Trans.eu. Pozwala pokazać mechanizm działania systemu giełdy transportowej oraz zasady związane z doborem ofert i zawieraniem transakcji biznesowych ze zleceniodawcami. Uczestnik gry może wcielić się w rolę przewoźnika drogowego i wykorzystując flotę pojazdów realizować wybrane przez siebie zlecenia transportowe uzyskując przy tym zysk lub odnotowując stratę.

 

Pieczę nad Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych sprawują dr inż. Magdalena Malinowska, mgr Andrzej Rzeczycki, mgr Mariusz Sowa.