Dydaktyka

Wykaz przedmiotów prowadzonych przez pracowników Katedry Logistyki w ramach zajęć dydaktycznych na kierunku studiów Logistyka:

Studia I stopnia licencjackie:

 1. Przedmioty kierunkowe:
  • Infrastruktura logistyczna
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Logistyka dystrybucji
  • Logistyka produkcji
  • Logistyka zaopatrzenia
  • Zarządzanie jakością w logistyce
  • Zarządzanie produkcją i usługami
 2. Przedmioty specjalnościowe:
  • Ekologiczne uwarunkowania procesów logistycznych
  • Gospodarka magazynowa
  • Logistyka recyklingu
  • Modelowanie i sterowanie procesami logistycznymi
  • Obsługa logistyczna przedsiębiorstw
  • Opakowania i jednostki ładunkowe w systemach logistycznych
  • Projektowanie i zarządzanie infrastrukturą logistyczną
  • Projektowanie i zarządzanie sieciami dostaw
  • Strategie zrównoważonego rozwoju w logistyce
  • Technologiczne i techniczne aspekty funkcjonowania magazynu
  • Zarządzanie gospodarką materiałową
  • Zarządzanie magazynem z wykorzystaniem technik komputerowych
  • Zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami

Studia I stopnia inżynierskie:

 1. Przedmioty kierunkowe:
  • Infrastruktura logistyczna
  • Logistyka dystrybucji
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Logistyka produkcji
  • Logistyka zaopatrzenia
 2. Przedmioty specjalnościowe:
  • Analiza systemów logistycznych
  • Automatyzacja procesów magazynowych
  • Eksploatacja budowli i urządzeń logistycznych
  • Metasystemy i holony w logistyce
  • Metody planowania i sterowania produkcją
  • Modelowanie i symulacja systemów logistycznych
  • Nowoczesne narzędzia logistyki miejskiej
  • Opakowania i jednostki ładunkowe w systemach logistycznych
  • Planowanie i sterowanie przepływami materiałowymi
  • Projektowanie i zarządzanie infrastrukturą logistyczną
  • Strategie zrównoważonego rozwoju w logistyce

Studia II stopnia:

 1. Przedmioty kierunkowe:
  • Logistyka międzynarodowa
  • Projektowanie systemów i procesów logistycznych
  • Zarządzanie logistyczne
 2. Przedmioty specjalnościowe:
  • Analiza efektywności sieci dostaw
  • Audyt w procesach logistycznych
  • Logistyka miejska
  • Projektowanie i zarządzanie systemem dystrybucji
  • Rynek usług logistycznych
  • Social media w zarządzaniu łańcuchem dostaw
  • Społeczna odpowiedzialność w sieciach logistycznych
  • Strategie logistyczne i instrumenty zarządzania sieciami dostaw
  • Strategie logistyczne przedsiębiorstw
  • Systemy magazynowe
  • Wsparcie logistyczne procesów biznesowych
  • Zarządzanie infrastrukturą logistyczną
  • Zarządzanie łańcuchami dostaw
  • Zarządzanie ryzykiem w logistyce

 

Szczegółowy opis treści programowych i efektów kształcenia dostępny jest na stronie Wydziału Zarzadzania i Ekonomiki Usług.