Struktura Katedry

Katedra Logistyki stanowi jednolitą jednostkę prowadzoną pod kierownictwem prof. US dr hab. Wojciecha Drożdża.

 

W chwili obecnej nie wydzielono w niej jednostek zależnych, a pracownicy zogniskowani są wobec wiodących nurtów badawczych.

 

W Katedrze trwają prace nad wyłonieniem struktury wewnątrzzakładowej.