mgr Andrzej Rzeczycki

Stanowisko: Asystent

Funkcja:

E-mail: andrzej.rzeczycki@wzieu.pl
Pokój: 253 SIL
Telefon: (91) 44-43-473

Konsultacje:
wtorki nieparzyste w godz. 10:15 - 11:45
środy parzyste w godz. 10.30 - 12:00

Profil naukowy:

W pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu projektowania i analizy procesów oraz systemów logistycznych, zastosowania informatyki i automatyki w procesach logistycznych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Biegle posługuje się systemami informatycznymi Adonis, Arena Simulation Software, OptiPromag, SkyLogic, Arcgis.


Publikacje:

 1. Frankowska M., Malinowska M., Rzeczycki A. (2017), Kształtowanie modeli biznesu w erze industry 4.0. „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XVIII, zeszyt 8, część 1, red. R. Matwiejczuk, I. Pisz, Łódź-Warszawa, s. 97-110.
 2. Jedliński M., Malinowska M., Rzeczycki A. (2017), The Laboratory of Logistics Research and Analysis “LogLab” as an environment for modeling the professional competencies in Logistics, Research Journal of the University of Gdansk. Transport Economics and Logistics 2017; 71, pp. 49-64.
 3. Rzeczycki A., Tundys B. (2017), The effectiveness of using the logistics decision games in the educational process - the analysis of the empirical studies. Research Journal of the University of Gdansk. Transport Economics and Logistics, [S.l.], v. 66, p. 43-53.
 4. Malinowska M., Rzeczycki A. Implementation of the enterprise resource planning systems - case studies of failures and their impact on the enterprise operation, w: Vailure of failure – The spectrum of chalanges for the Economy. Wimbledon Publishing Company Limited (WPC), p. 135-157.
 5. Malinowska M., Rzeczycki A. (2016), Rozwiązania cloud computing w logistyce: stan obecny i tendencje rozwojowe. Problemy Transportu i Logistyki, nr 4(36), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 165-174.
 6. Hauge J.B., Lim T., Rzeczycki A., Tundys B. (2016), Deploying serious games for supply chain management: lessons learned and good practices. The Proceedings of 21st International  Symposium on Logistics (ISL 2016), Centre for Concurrent Enterprise, Nottingham University, pp. 705-721.
 7. Dembińska I., Matuszczak A., Rzeczycki A., Tundys B. (2015), Rozwój zaopatrzenia i dostaw obszarów wiejskich w towary codziennego użytku w Polsce, w: Versorungsstrategien ländlicher Räume in Deutchland und Polen / Nina Vojdani, Mariusz Jedlinski (Hrsg.), Rostock: Lehrstuhl fur Productionorganisation und Logistik an der Universität Rostock, s. 123-203.
 8. Norek T., Rzeczycki A., Tundys B. (2015), Innowacyjne rozwiązania klasy ERP jako element wspomagający wdrażanie koncepcji leagility. „Technika Transportu Szynowego”, nr 12, s. 2991-2995.
 9. Tundys B., Rzeczycki A. (2015), Construction of green supply chain for organic products. „Operations and supply chain management”, vol. 8(1), pp. 37-47.
 10. Tundys B. Rzeczycki A. (2014), Construction of green supply chain for organic products, w: 6th International Conference on Operations and Supply Chain Management Bali, Indonesia 10-12 December 2014; proceedings / ed. by I Nyoman Pujawan, Iwan Vanany, Imam Baihaqi.. – Surabaya.
 11. Jankowski J., Rzeczycki A., Tundys B., Zioło M. (2014), Model of value creation for green supply chain stakeholders, w: Designing responsible and innovative global supply chain : proceedings of 19th International Symposium on Logistics (ISL 2014), Ho Chi Minh City, Vietnam, 6-9th July 2014 / eds. K. S. Pawar, M. Nkhoma, pp. 587-596.
 12. Jankowski J., Rzeczycki A., Tundys B., Zioło M. (2014), Models of an integrated performance measurement system of intelligent and sustainable supply chains, w: Intelligent Information and Database Systems : 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014, Proceedings, Part II / (eds.) Ngoc Thanh Nguyen, Boonwat Attachoo, Bogdan Trawiński, Kulwadee Somboonviwat, pp. 504-514.
 13. Rzeczycki A. (2014), Cooperative games in integration of supply chain on the example of purchasing groups. “Logistics and Transport”, Vol. 24, No 4, pp. 15-20.
 14. Rzeczycki A. (2014), Usability analysis of game theory in the strategic logistics decisions of supply chain – theoretical approach; Analiz i prognozirovanie sistem upravleniâ : trudy XIV Meždunarodnoj prakticeskoj konferencii molodyh ucënyh, studentov i aspirantov. Sankt-Peterburg, 15-17 aprelâ, 2014 - Sankt Petersburg: FGBOU VPO PGUPS, s. 59-66.
 15. Frankowska M., Nerć - Pełka A., Rzeczycki A., Pomiar efektywności procesów logistycznych w humanitarnych łańcuchach dostaw, w: Zarządzanie logistyczne  w sytuacjach kryzysowych: Historia – Teraźniejszość – Przyszłość, red. M. Cupryjak, J. Pilżys, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Szczecin 2013, pp. 339-356.
 16. Rzeczycki A., Możliwości budowy system logistycznego regionu w oparciu o koncepcję klastrów. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 719 – Ekonomiczne Problemy Usług nr 94 „Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój”, Szczecin 2012, s. 263-276.
 17. Rzeczycki A., Analysis of the applicability of chaos theory in supply chain logistics strategies. Analiz i Prognozirovanije Sistem Upravlenija, Τrudy XIII Mieżdunarodnoj Nauczno – prakticzeskoj Konferenci Molodyh Uczonych, Studentow i Aspirantow Sankt-Peterburg, Izdatielstwo PGUPS 2012, s. 40-47.
 18. Rzeczycki A., E-administracja a logistyka – wzajemne interakcje. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 735 – Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 27 „Gospodarka i społeczeństwo – współczesne wyzwania”, Szczecin 2012.
 19. Rzeczycki A., Technologia identyfikacji radiowej (RFID) – ocena efektów oraz ryzyka wdrożenia, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 739 – Problemy Transportu i Logistyki nr 17, Szczecin 2012, s.161-171.

Projekty i granty:

Nazwa projektu: Praktycznie z WZiEU

Strona www projektu: www.staze.wzieu.pl

Data realizacji projektu: 2018-2019

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym na kierunkach studiów: Finanse i Rachunkowość, Logistyka oraz Zarządzanie poprzez udział w wysokiej jakości stażach odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy

Źródło finansowania/Program: Europejski Fundusz Społeczny / Program POWER

Stanowisko: członek zespołu projektowego, specjalista ds. merytorycznych dla kierunku Logistyka

 

Nazwa projektu: SuStRA - Strategie Zaopatrzenia Obszarów Wiejskich

Data realizacji projektu: 2014-2015

Cel projektu: Analiza porównawcza i ocena strategii zaopatrzenia obszarów wiejskich w Polsce i Niemczech

Źródło finansowania/Program: DPW

Stanowisko: członek zespołu projektowego, specjalista ds. badawczych

 

Nazwa projektu: SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług (w zakresie wdrożenia laboratorium LogLab)

Data realizacji projektu: 2012-2015

Cel projektu: opracowania specyfikacji oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych, a następnie wdrożenia zakupionego sprzętu i oprogramowania

Źródło finansowania/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stanowisko: członek zespołu analityczno-wdrożeniowego, konsultant ds. przygotowania projektu i specyfikacji laboratorium

 

Nazwa projektu: Zastosowanie teorii gier we wspomaganiu logistycznych decyzji strategicznych w łańcuchu dostaw

Data realizacji projektu: 2011-2014

Cel projektu: wskazanie strategicznych obszarów decyzyjnych działalności logistycznej, w których możliwe jest wykorzystanie teorii gier

Źródło finansowania/Program: Narodowe Centrum Nauki

Stanowisko: kierownikprojektu