mgr Ewa Puzio

Stanowisko: Asystent

Funkcja:

E-mail: ewa.puzio@wzieu.pl
Pokój: 227 SIL
Telefon:

Konsultacje:
Poniedziałek godz. 10:00-11:30

Profil naukowy:

Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwentka studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku logistyka o specjalności systemy transportowe i logistyczne. Obecnie członek Koła Naukowego Doktorantów Transportu i Logistyki. W obszarze zainteresowań naukowych znajduje się system logistyczny miasta ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu gospodarki odpadami wspieranego przez logistykę zwrotną. Zainteresowania naukowe realizuje w przygotowywanej rozprawie doktorskiej.


Publikacje:

  1. Puzio E. (2017) Obsługa klienta z perspektywy marketingu i logistyki oraz jej innowacyjne rozwiązania [w:] H. Hall (red.) MarketingOn. Siła innowacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
  2. Puzio E.  (2016) Komunikacja marketingowa w budowaniu wartości marki na przykładzie przedsiębiorstwa logistycznego [w:] A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.) Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, ZAPOL Sobczyk SP.j., Szczecin.
  3. Puzio E.  (2015) Sztuka reklamy produktów i usług bankowych [w:] H. Babis, M. Janowski, M. Musiał, J. Rzempała (red.) Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.

Projekty i granty: