mgr Agnieszka Matuszczak

Stanowisko: Asystent

Funkcja:

E-mail: agnieszka.matuszczak@wzieu.pl
Pokój: 254 SIL
Telefon: (91) 44 43-474

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018:
wtorek nieparzysty: 8:45-10:15
piątek parzysty: 10:45-12:15

Profil naukowy:

Zainteresowania: łańcuchy dostaw, ekologistyka, internalizacja kosztów zewnętrznych

Certyfikaty: Certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2000; Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, odnośnie wymagań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, stosowanie do odpowiedzialności i obowiązków osoby, której dotyczy, ADR 1.3.; Certyfikat Eksperta ds. projektów badawczo – rozwojowych; Szkolenie z zakresu Standardu palet EPAL i EUR; Szkolenie z zakresu obsługi systemu SkyLogic.


Publikacje:

 1. Matuszczak A., Wiśniewski T. (2017) Analiza wahań popytu w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa branży nawozowej z wykorzystaniem symulacji komputerowej. Sabina Kauf, Iwona Pisz (red.) Przedsiębiorczość i zarządzanie 2017, t. 18 z. 8 cz. 2, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa, p. 169-189.
 2. Matuszczak A., Wiśniewski T. (2017) Simulation-based analysis of demand variability in supply chain, World Review of Intermodal Transportation Research vol. 6 no. 4, p. 319-335
 3. Matuszczak A., Peszko K. (2017) Świadectwo materialne w ujęciu marketingowym i logistycznym. Grażyna Rosa, Mariusz Jedliński, Urszula Chrąchol-Barczyk (red.) Marketing Usług Logistycznych. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, p. 198-207.
 4. Matuszczak A., Tundys B. (2017) Personel w usługach logistycznych, Grażyna Rosa, Mariusz Jedliński, Urszula Chrąchol-Barczyk (red.) Marketing, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, p. 242-254.
 5. Matuszczak A., Wiśniewski T. (2017) Wykorzystanie symulacji do modelowania łańcucha dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2017, p. 2-10.
 6. Matuszczak A., Chrąchol-Barczyk U. (2016) Logistics customer service on the example of courier companies, Transformations in marketing on contemporary market, Marketing i Zarzadzanie nr 5 (46) 2016, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarzadzania, Finansów i Marketingu, Szczecin, p. 57-65.
 7. Matuszczak A., Tundys B., Wiśniewski T. (2016) Znaczenie wyboru trasy w kontekście funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw, Przedsiębiorczość i Zarządzanie t. 17 z. 12 cz. 2, Logistics Systems in Economy – it solutions, Wydawnictwo Uniwersytetu w Zielonej Górze, Zielona Góra, p. 459-477.
 8. Matuszczak A. (2015) Analiza zależności między wielkością emisji dwutlenku węgla w transporcie drogowym a wybranymi determinantami – w kontekście Strategii Europa 2020, Logistyka nr 3/2015, p. 5365-5378.
 9. Matuszczak A., Wiśniewski T. (2016) The use of simulation to model the supply chain, proceedings IEEE ICALT'2016: 2016 5th IEEE Int. Conf. on Advanced Logistics and Transport, p. 117-122.
 10. Matuszczak A. (2015) Analiza podstaw teoretycznych, Versorgungsstrategien der ländlicher Räume in Deutschland und Polen, Uniwersytet w Rostoku, Rostock, p. 131-136.
 11. Matuszczak A., Dembińska I., Tundys B., Rzeczycki A (2015) Rozwój zaopatrzenia i dostaw obszarów wiejskich w towary codziennego użytku w Polsce, Versorgungsstrategien der ländlicher Räume in Deutschland und Polen, Uniwersytet w Rostoku, Rostock, p. 123-124.
 12. Matuszczak A., Dembińska I., Tundys B., Rzeczycki A,  (2015) Badania empiryczne: klienci, w: Versorgungsstrategien der ländlicher Räume in Deutschland und Polen, Uniwersytet w Rostoku, Rostock, p. 159-162.
 13. Matuszczak A., Myszak J. (2014) Koncepcja CSR w transporcie publicznym - dobry zwyczaj, konieczność czy przyszłość funkcjonowania miast?, Zarządzanie. Gospodarka – zmiany - zarządzanie, Zeszyty Naukowe 1/2014, Wydawnictwo Instytutu Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły HUMANITAS, Sosnowiec, p. 223-234.
 14. Matuszczak A. (2014) Rachunek kosztów zewnętrznych transportu drogowego jako narzędzie wsparcia zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Problemy Transportu i Logistyki nr 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 155-163.
 15. Matuszczak A., Łopatka A. (2014) Skuteczność Strategii Europa 2020 w aspekcie zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym w Polsce, Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, Zeszyty Naukowe nr 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 133-143.
 16. Matuszczak A., Tundys B. (2014) Analiza wpływu zmian PKB na transport i jego koszty zewnętrzne w wybranych krajach Unii Europejskiej, Logistyka nr 2/2014, p. 361-372.
 17. Matuszczak A. (2014) Analysis of the effectiveness of White Paper in the context of restrictions on the number of accidents in freight road transport, Zeszyty Naukowe Państwowego Uniwersytetu Komunikacji w Sankt Petersburgu, Sankt Petersburgu, p. 46-54.
 18. Matuszczak A. (2014) Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski, Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 171-183.
 19. Matuszczak A. (2013) Szybki tramwaj szczeciński jako inwestycja wspierająca zrównoważony rozwój miasta Szczecina,  Transport w regionie Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin, p. 235-240.
 20. Matuszczak A. (2012) Specyfika usług świadczonych na rynku KEP, Usługi w Polsce: usługi publiczne - usługi komercyjne, Zeszyty Naukowe nr 96, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 481-494.

Projekty i granty:

Nazwa projektu: Społecznik 2018

Strona www projektu: www.karssa.pl

Data realizacji projektu: 03/2018 – 12/2018

Cel projektu: Wsparcie merytoryczne na etapie aplikowania oraz monitorowania i rozliczania inicjatyw lokalnych

Źródło finansowania/Program: Środki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Stanowisko: Animator lokalny

 

Nazwa projektu: Przeprowadzenie badań nad nowym, prototypowym produktem w postaci SMARTmebli, dostosowanych do osób ze zróżnicowanymi stopniami sprawności, w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania przy kluczowym zaangażowaniu użytkowników końcowych” pod hasłem „SMARTmeble”

Strona www projektu: www.smartmeble.euro-maxsc.pl

Data realizacji projektu: 03/2018 – 11/2018

Cel projektu: Przedmiotem podlegającym badaniu w projekcie będzie prototypowy zestaw SMARTmebli o zróżnicowanym zastosowaniu, począwszy od mebli kuchennych, poprzez biurowe do np. stanowiących wyposażenie pokoju dziecięcego lub budynków użyteczności publicznej. Zostaną w nim zastosowane innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyki oraz ergonomii projektowania uzależnione od rodzaju i zakresu posiadanych sprawności użytkownika końcowego.

Źródło finansowania/Program: RPO WZ 2014 – 2020  Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R

Stanowisko: Koordynator ds. badawczych projektu SMARTmeble

 

Nazwa projektu: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Strona www projektu: www.uniwersytet-dzieciecy.pl

Data realizacji projektu: 10/2015 - 06/2017

Cel projektu: Wsparcie organizacyjne oraz merytoryczne zajęć dydaktycznych oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekonomicznej

Źródło finansowania/Program: Partner strategiczny projektu - Narodowy Bank Polski

Stanowisko: Wolontariusz, Wykładowca

 

Nazwa projektu: Projekt EcoGenerator

Strona www projektu: -

Data realizacji projektu: 09/2014 - 11/2015

Cel projektu: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z edukacji ekologicznej dla szkół województwa zachodniopomorskiego

Źródło finansowania/Program: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie przy okazji Budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Stanowisko: Prowadzący zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

 

Nazwa projektu: SuStRA - Supply Strategies for Rural Areas – Analiza porównawcza strategii zaopatrzenia na obszarach wiejskich w Niemczech i w Polsce

Strona www projektu: -

Data realizacji projektu: 09/2013 - 12/2014

Cel projektu: Przeprowadzenie badań dotyczących logistycznych strategii zaopatrzenia obszarów wiejskich w dobra codziennego użytku na terenie Mecklenburg Vorpommern oraz Województwa Zachodniopomorskiego

Źródło finansowania/Program: Niemiecko-Polska Fundacja na Rzecz Nauki (DWPS

Stanowisko: Członek zespołu badawczego

 

Nazwa projektu: Projekt BiLog

Strona www projektu: http://www.logistyka.net.pl/bilog/

Data realizacji projektu: 02/2014 - 02/2014

Cel projektu: Stworzenie internetowej bazy wyników projektów badawczych i prac rozwojowych z dziedziny logistyki

Źródło finansowania/Program: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stanowisko: WspółautorBazyInformacjioWynikachBadań wLogistyce