dr hab. Blanka Tundys

Stanowisko: Adiunkt

Funkcja:

E-mail: blanka.tundys@usz.edu.pl
Pokój: 255
Telefon:

Konsultacje:
czwartek parzysty - 8:30-10:00
wtorek nieparzysty - 08:30-10:00

Profil naukowy:

zainteresowania naukowe: logistyka, logistyka miejska, zarządzanie miastem, system logistyczny miasta, zarządzanie łańcuchem logistycznym, problemy transportu w mieście, smart city, elektromobilność, zielona logistyka, zielone łańcuchy dostaw, logistyka recyklingu, wartość dodana w logistyce, zrównoważone łańcuchy dostaw,


Publikacje:

 1. Tundys B, Wiśniewski T. (2018), The Selected Method and Tools for Performance Measurement in the Green Supply Chain—Survey Analysis in Poland Sustainability, 2018-02  DOI: 10.3390/su10020549
 2.  Tundys B,  (2018), Use of quantitative and qualitative methods formodelling green supply chains / Blanka Tundys. // Operations and supply chain management. 2018, vol. 11 issue 2, s.82-97
 3. Tomasz Wiśniewski, Blanka Tundys (2018), Greening across supply chain : analysis of the empirical studies / // Research in Logistics & Production. 2018, vol. 8 no. 1, s.53-66
 4. Blanka Tundys, Andrzej Rzeczycki (2017) The effectiveness of using the logistics decision games in the educational process : the analysis of the empirical studies Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. 2017, vol. 66, s.43-53
 5. Yudi Fernando, Shih Sim Tan Sharon, Ika Sari Wahyuni-TD, Blanka Tundys. (2017) The effects of reverse logistics on cost control abilities : an insight into manufacturing companies in Malaysia, International Journal of Value Chain Management. 2017, vol. 8 no. 4, s.285-306
 6. Tundys B. (2017) Zarządzanie zrównoważonym i odpowiedzialnym łańcuchem dostaw : analiza metod, narzędzi i dobrych praktyk Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - Zarządzanie. 2017, nr 25 t. 2, s.73-83
 7. Marketing usług logistycznych / redakcja naukowa Grażyna Rosa, Mariusz Jedliński, Urszula Chrąchol-Barczyk ; [autorzy Urszula Chrąchol-Barczyk, Izabela Dembińska, Leszek Gracz, Mariusz Jedliński, Agnieszka Matuszczak, Izabela Ostrowska, Józef Perenc, Kamila Peszko, Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Monika Spychalska-Wojtkiewicz, Anna Szwajlik, Blanka Tundys]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
 8. Tundys B. (2017) Aspekty środowiskowe w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw : tendencje determinanty, bariery W: Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań / redakcja naukowa Danuta Kisperska-Moroń, Krzysztof Niestrój, Marcin Świtała.. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017
 9. Tundys B. (2017) Istota ryzyka w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw : identyfikacja czynników, metod pomiaru oraz sposobów reagowania /W: Współczesne aspekty bezpieczeństwa w transporcie lotniczym / red. nauk. Adam Radomyjski, Jarosław Kozuba, Krzysztof Ogonowski, Małgorzata Bujek.. - Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017
 10. Personel w usługach logistycznych / Blanka Tundys, Agnieszka Matuszczak. - // W: Marketing usług logistycznych / redakcja naukowa Grażyna Rosa, Mariusz Jedliński, Urszula Chrąchol-Barczyk ; [autorzy Urszula Chrąchol-Barczyk, Izabela Dembińska, Leszek Gracz, Mariusz Jedliński, Agnieszka Matuszczak, Izabela Ostrowska, Józef Perenc, Kamila Peszko, Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Monika Spychalska-Wojtkiewicz, Anna Szwajlik, Blanka Tundys]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
 11. Tundys B. (2017) The impact and role of transportation on the construction and operations of the green supply chain, W: Sustainable Transport Development, Innovation and Technology : proceedings of the 2016 TranSopot Conference / editor Michał Suchanek.. - Cham : Springer International Publishing, 2017
 12. Tundys B. (2016) Zmiany w strukturze łańcucha dostaw w kontekście rozwoju rolnictwa ekologicznego – analiza na przykładzie Niemiec, Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, tom 3 pod red. M. Karkuli, K. Majewskiej, wyd. AGH, Kraków 2016, s. 419-428
 13. Tundys B. (2016), Źródła przewagi konkurencyjnej zielonego łańcucha dostaw – analiza kluczowych czynników – Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku, w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, red. naukowa, K. Rutkowski, wyd SGH 2016,  s. 73-92
 14. Tundys B., Matuszczak A., Personel w usługach logistycznych, w. Markeitng usług logistycznych, pod red. G. Rosa, M. Jedliński, U. Chrąchol-Barczyk, s. 217-228
 15. Tundys B., Wiśniewski T., Matuszczak A.(2016), Znaczenie wyboru trasy w kontekście funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw, Przedsiębiorczość i zarządzanie, red. K. Witkowski, S. Saniuk, s. 459-478.
 16. Tundys B. (2016), The impact and role of transportation on the construction and operations of the green supply chain, ed. M. Suchanek, Sustainable Transport Development, Innovation and Technology : proceedings of the 2016 TranSopot Conference , Springer, pp.15-26.
 17. Tundys B (2016), A sustainable criteria of the supplier selection: an analysis of the polish market, The Proceedings of 21st International Symposium on Logistics, (ISL 2016), Sustainable Transport and Supply Chain, Innovation, Ed. K S Pawar and KM Tsai, Nottingham University Business School 2016, Kaohsiung, Taiwan, 3–6 July 2016, pp/ 145-154, ISBN: 13 9780853583172
 1. Baalsrud Hauge, Jannicke; Tundys, Blanka, Deploying serious games for supply chain management: lessons learned and good practices, The Proceedings of 21st International Symposium on Logistics, (ISL 2016), Sustainable Transport and Supply Chain, Innovation, Ed. K S Pawar and KM Tsai, Nottingham University Business School 2016, Kaohsiung, Taiwan, 3–6 July 2016, pp. 705-721, ISBN: 13 9780853583172
 1. Tundys B (2016), Sustainable supplier selection criteria in the context of developing of green supply chain, Proceedings - 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT’2016), Kraków 2016, s. 147-153
 1. Tundys B. (2016) Eco-innovation performance index – analysis for European countries, XVI Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja młodych naukowców, studentów i asystentów. Analiza i prognozowanie systemów zarządzania, Rosyjska Akademia Nauk, Sankt Petersburg 2016, s. 62-72, ISBN-978-5-7641-0855-1

2015

 1. Tundys B., Norek T., IT support for the implementation process for the eco-innovation in green supply chain - analysis of selected tools, Scientific editors S. Saniuk, K. Witkowski, IT Solution in logistics, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2015, s.165-186 ISBN: 978-83-7842-239-6.
 1. Tundys B. (2015), Krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych (SFSC) – ujęcie teoretyczne i praktyczne, Studia ekonomiczne, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, s.94-110, Katowice 2015
 1. Tundys, B. (2015). Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu–założenia, relacje, implikacje. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, red. J. Witkowski, A. Skowrońska Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (383), 288-301
 1. Tundys, B. (2015). Developing evaluation system of green supply chain using “self-assessment system” (internal audit), The Proceedings of the 20th International Symposium on Logistics (ISL 2015), ed. K.S. Pawar, H. Rogers, E. Ferrari, Reflections on Supply Chain Research and Practice, Bologna, Italy, 5-8 July 2015, ISBN: 139780853583080, Nottingham University, UK, 2015, s. 300-309,
 1. Tundys B., Baalsrud Hauge J., Rogers H.,(2015) Modeling sustainable supply chains using serious games: a comparative analysis of Germany and Poland, The Proceedings of the 20th International Symposium on Logistics (ISL 2015), ed. K.S. Pawar, H. Rogers, E. Ferrari, Reflections on Supply Chain Research and Practice, Bologna, Italy, 5-8 July 2015, ISBN: 139780853583080, Nottingham University, UK, 2015, s. 873-880.
 1. Tundys B., Rzeczycki A. (2015): Construction of Green Supply Chain for Organic Products, Operations and Supply Chain Management 8(1)/2015, pp. 37 – 47
 1. Tundys B., (2015) Wskaźnik zrównoważonej mobilności miejskiej – analiza przypadków, Gospodarka materiałowa i Logistyka nr 1/2015, s. 23-31.
 1. Tundys B. (2015) Evaluating green supply chain – role of transport and low-carbon economy,  17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSPORT SCIENCE MARITIME, TRANSPORT AND LOGISTICS SCIENCE, 21-22 May, 2015, Portoroz Slovenia, Conference proceedings, ISBN: 978-961-6044-98-1, s. 530-539
 1. Tundys B. (2015) Key performance indicators as element of assessment and towards the development of sustainable mobility, 17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSPORT SCIENCE MARITIME, TRANSPORT AND LOGISTICS SCIENCE, 21-22 May, 2015, Portoroz Slovenia, Conference proceedings, ISBN: 978-961-6044-98-1, s. s. 540-553,
 1. Tundys B. (2015) Pomiar zrównoważonego transportu w ocenie zielonego łańcucha dostaw, Logistyka nr 3/2015, s. 5297-5306
 1. Tundys B. (2015) Miary ekoinnowacyjności jako element zielonego łańcucha dostaw. Logistyka nr 2/2015. s. 783-795.
 1. Tundys B. (2015) Mierniki i wskaźniki w ocenie zielonego łańcucha dostaw, Logistyka nr 4/2015, s. 6303-6312
 1. Tundys B., (2015) Sustainable supply chain management – theoretical and practical approach, ed. S. Hittmar, Theory of Management 8, The selected problems for the Development Support of Management Knowledge Base, Institute of Management by University of Zilina, 2015, s.  178-181
 1. Tundys B., Norek T., Rzeczycki A., Innowacyjne rozwiązania klasy ERP jako element wspierający wdrażanie koncepcji leagility, Technika transportu Szynowego (TTS), nr 12/2015, s. 2291-2295(Transcomp)
 1. Tundys B., (2015), Measurement of green supply chain – an analysis of selected methods and tools 15 International Scientific Conference, Part II, Medzinárodná Vedecká Konferencia Globalizácia a jej Sociálno-ekonomické Dôsledky ´15, Zylina 2015, Univeristy of Zylina , conference proceedings , s. 818-827.

2014

 1. Tundys B., Matuszczak A., (2014) Analiza zależności pomiędzy poziomem PKB a transportem i jego kosztami zewnętrznymi w wybranych krajach unii europejskiej, Logistyka nr 2/2014, (Transopot)
 1. Zioło M., Tundys B., (2014) Niskoemisyjny transport miejski jako determinanta zrównoważonego rozwoju miast  w kontekście założeń Strategii Europa 2020. Perspektywa organizacyjna i finansowa, ZNUS nr 843, Problemy Transportu i Logistyki, Szczecin 2014, ISSN 1640-6818,  s. 263-282
 1. Tundys B., Rzeczycki A., Zioło M., Jankowski J., Models of an Integrated Performance Measurement System of Intelligent and Sustainable Supply Chains, Intelligent Information and Database Systems, pod red. N. T. Nguyen, B. Attachoo, B. Trawiński, K. Somboonviwat, Lecture Notes in Computer Science Volume 8398, 2014, Springer 2014, pp 504-514 
 1. Tundys B., (2014), Polish Transport-Spedition-Logistics (TSL) market – analysis of changes and trends of development, XV Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja młodych naukowców, studentów i asystentów. Analiza i prognozowanie systemów zarządzania Tom I, Rosyjska Akademia Nauk, Sankt Petersburg 2011, Sankt Petersburg 2014, s. 144-153.
 1. Tundys B., Jankowski J., Rzeczycki A., Zioło M., Model of value creation for green supply chain Stakeholders, University of Nothingam, Vietnam 2014, The Proceedings of the 19th International Symposium on Logistics (ISL 2014), ed. K.S. Pawar, M. NkhomaDesigning responsible and Innovative Global Supply Chains, Ho Chi Minh City, Vietnam, 6-9 July 2014, Nottinhgam University, UK, 2014 ISBN: 139780853583059

2013

 1. Tundys B. (2013), Logistyka miejska, Wyd. II, uaktualnione i zmienione, Wyd. Difin, Warszawa 2013 – monografia naukowa (liczba stron 273), ISBN: 978-83-7930-058-7
 1. Tundys B. (2013), City logistics and sustinable development, chapter 13, Sustainable logistics, Ed. H. Witte, M. Jedliński, R. O. Dichiara, Bahia Blanca (Argentina), 2012, p. 167-178. ISBN: 978-987-1907-09-0.

2012

 1. Tundys B., Niedzielski P., (2012) Benchmarking jako kreator innowacyjności w logistyce miejskiej, „Logistyka” nr 3/2012, s. 1657-1669, (LogiTrans)
 1. Tundys B., (2012) Global compact principles in creating a green supply chain, w: Aktualne problem podnikovej sfery, zbiornik vedeckych prac, red. S. Majtan, Wyd. EKONOM, Bratislava 2012, Economicka Univerzita v Bratislave Fakulta Podnikoveho Manazmentu Katedra Podnikovohospodarska, s. 603-608, ISBN: 978-80-225-3427-7.
 1. Tundys B., (2012) Wpływ logistyki miejskiej na kształtowanie rozwoju regionów, Systemy Transportowe, R. Janecki, G. Sierpiński, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012,
 1. Tundys B., Zioło M., (2012) Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu finansów w szkołach wyższych, red.nauk. GOSPODAROWICZ A., NOSOWSKI A., Wyd. UE we Wrocławiu, ISBN: 978-83-7695-300-7, Wrocław 2012,
 1. Tundys B., (2012) Analysis of selected Barriers of Implementations of City Logistics Projects, XIII Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja młodych naukowców, studentów i asystentów. Analiza i prognozowanie systemów zarządzania Tom I, Rosyjska Akademia Nauk, Sankt Petersburg 2012, s. 60-70.
 1. Tundys B., Norek T., (2012) Dostosowanie programu kształcenia przedmiotów informatycznych na kierunku logistyka według krajowych ram kwalifikacji, TransComp XVI Miedzynarodowa Konferencja Naukowa, Komputerowe Wspomaganie Nauki, Przemysłu i Transportu, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny, im. Kazimierza Puławskiego, Zakopane 3-6.12.2012
 1. Tundys B., (2012) Logistics benchmarking as an innovative strategy for the development of the green supply chain, The selected problems for the Development Support of Management Knowledge Base, Institute of Management by University of Zilina, 2012
 1. Tundys B., (2012) Uwarunkowania implementacji zrównoważonej mobilności w miastach – perspektywa 2050, ZNUS, Problemy Transportu i Logistyki, nr 19, Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności, Szczecin 2012, s. 215-232
 2. Tundys B., (2012) Wpływ rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej na kształtowanie rozwoju regionów, Systemy Transportowe, Katowice 2012, ZN Politechniki Śląskiej, Transport, z. 75, Wyd. Politechniki Śląskiej, s. 93-102.

Projekty i granty: