dr inż. Magdalena Malinowska

Stanowisko: Adiunkt

Funkcja: Koordynator Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych "LogLab"

E-mail: magdalena.malinowska@wzieu.pl
Pokój: 255 SIL
Telefon: +48 91 44 43 475

Konsultacje:

czwartek, godz. 10.15-11.45


Profil naukowy:

Zainteresowania naukowo-badawcze są zogniskowane w obszarze modelowania i analizy procesowej, zastosowań informatyki w logistyce, wdrażania i oceny systemów informatycznych oraz wykorzystania systemów informatycznych w edukacji. W ramach prowadzonych badań i podejmowanych aktywności na rzecz praktyki biznesowej prowadzone są prace mające na celu doskonalenie procesów biznesowych, wdrażanie rozwiązań informatycznych oraz integrację oprogramowania z nowoczesnymi technologiami ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarki materiałowej i magazynowej.

W praktyce posługuję się systemami informatycznymi Adonis, Arena Simulation Software, OptiPromag, Arcgis oraz SAP.


Publikacje:

 1. Malinowska M., Rzeczycki A. (2017) Implementation of the Enterprise Resource Planning systems – case studies of failures and their impact on the enterprise operation, Markiewicz J., Gracz L. (eds.) Value of Failure – The Spectrum of Challenges for the Economy, Wimbledon Publishing Company Limited (WPC), p. 135-157.
 2. Frankowska M., Malinowska M., Rzeczycki A. (2017), Kształtowanie modeli biznesu w erze industry 4.0, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Vol. 18, No.8, Part 1, red. Matwiejczuk R., Pisz I., Łódź-Warszawa, p. 97-110.
 3. Jedliński M., Malinowska M., Rzeczycki A. (2017) The Laboratory of Logistics Research and Analysis “LogLab” as an environment for modeling the professional competencies in Logistics, Research Journal of the University of Gdansk. Transport Economics and Logistics 2017, No. 71, p. 49-64.
 4. Norek T., Malinowska M. (2017) Service Inter-Lab Centre Audit Platform – modern IT tool for multilevel auditing of the organization, Gospodarka Rynek Edukacja, vol.18, no 1, p. 11-16.
 5. Malinowska M., Niedzielski P. (2017) Proces kształcenia a mobile learning – koncepcja i wstępne wyniki projektu MODERN, EduAkcja: magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (13)/2017, p. 65—74.
 6. Zaikin O., Tadeusiewicz R., Różewski P., Kofoed L.B., Malinowska M., Żyławski A. (2016) Teachers’ and Students’ Motivation Model as a Strategy for Open Distance Learning Processes, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, vol. 64 no. 4, p. 943-955.
 7. Malinowska M., Rzeczycki A. (2016) Rozwiązania cloud computing w logistyce: stan obecny i tendencje rozwojowe, Problemy Transportu i Logistyki nr 4/2016 (36), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, p. 165-174.
 8. Malinowska M., Łobacz K., Klimek J. (2016) W poszukiwaniu nowoczesnych modeli kształcenia młodych osób wykluczonych na rynku pracy, EduAkcja: magazyn edukacji elektronicznej. No. 2 (12)/2016, p.4-14, 
 9. Zaikin O., Malinowska M., Kofoed L.B., Tadeusiewicz R., Żyławski A. (2014) The Behavioural Motivation Model in Open Distance Learning, Proceedings of the COGNITIVE 2014 : The Sixth International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications, May 25-29, Venice, Italy, p.226-235.
 1. Malinowska M., Kusztina E., Zaikin O., Reng L., Kofoed L.B., Żyławski A. (2013) Modeling the competence acquiring process in higher education institution, Proceedings of the 7th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control, June 19-21, 2013, Saint Petersburg, Russia, p. 1578-1583.
 2. Malinowska M., Kusztina E., Zaikin O., 2012, Model sieci produkcyjnej dla zadań zarządzania wiedzą, Magazyn edukacji elektronicznej „EduAkcja”, No. 2(4), 80-88. [Online] Available at: http://www.eduakcja.eu/.

Projekty i granty:

Nazwa projektu: Praktycznie z WZiEU

Strona www projektu: www.staze.wzieu.pl

Data realizacji projektu: 2018-2019

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym na kierunkach studiów: Finanse i Rachunkowość, Logistyka oraz Zarządzanie poprzez udział w wysokiej jakości stażach odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy

Źródło finansowania/Program: Europejski Fundusz Społeczny / Program POWER

Stanowisko: członek zespołu projektowego, specjalista ds. merytorycznych dla kierunku Logistyka

 

Nazwa projektu: Modern – Modern Digital and e-learning Toolkit

Strona www projektu: www.modern.pm

Data realizacji projektu: 2016-2017

Cel projektu: Podniesienie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu-uczeniu się oraz zwiększenie poziomu motywacji nauczycieli i trenerów do ich stosowania w codziennej pracy. Wzbudzenie zainteresowania wśród nauczycieli i trenerów użytecznością urządzeń mobilnych w edukacji i zwiększenie pewności siebie związanej z wykorzystaniem tabletu czy smartfona na potrzeby realizacji procesu kształcenia.

Źródło finansowania: Erasmus+

Stanowisko: specjalista ds. realizacji prac badawczych i zadań merytorycznych

 

Nazwa projektu: Engage - Train the Trainers to engage NEETs

Strona www projektu: http://www.llpengage.eu/

Data realizacji projektu: 2014 – 2015

Cel projektu: Zwiększenie udziału młodych ludzi pozostających obecnie bez pracy, nie uczących się i nie uczestniczących w szkoleniach poprzez wyposażenie instytucji wsparcia zawodowego w skuteczne i efektywne metody podnoszenia zaangażowania wśród NEETs.

Źródło finansowania: Leonardo da Vinci

Stanowisko: specjalista ds. realizacji prac badawczych i zadań merytorycznych

 

Nazwa projektu: Platforma Audytowa

Strona www projektu: -

Data realizacji projektu: 2013 – 2015

Cel projektu: Opracowanie specyfikacji, realizacja i wdrożenie platformy audytowej (modułu audytowego) Zintegrowanej Platformy Współpracy i Wymiany Wiedzy dla Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stanowisko: członek zespołu projektowo-wdrożeniowego w zakresie opracowania i wdrożenia platformy audytowej.

 

Nazwa projektu: SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług (w zakresie wdrożenia Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych LogLab)

Strona www projektu: http://www.serviceinterlab.pl/

Data realizacji projektu: 2012-2014

Cel projektu: opracowanie koncepcji  Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych LogLab w ramach budowy Centrum Service Inter-Lab, przygotowanie specyfikacji sprzętu i oprogramowania.

Źródło finansowania/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stanowisko: członekzespołuanalityczno-wdrożeniowego, konsultantds. przygotowaniaprojektuispecyfikacjilaboratorium