Katedra Logistyki

Katedra Logistyki

Katedra Logistyki powstała 1 października 1990 r. Pierwszym kierownikiem katedry był prof. zw. dr hab. inż. Benon Zbigniew Szałek. W okresie 1 października 1999r. – 30 września 2017r. funkcję kierownika Katedry pełnił dr hab. prof. US Mariusz Jedliński. Od 1 marca 2018r. kierownikiem Katedry jest dr hab. prof. US Wojciech Drożdż.

Działalność naukowo – badawcza Katedry rozwijana jest następujących nurtach: logistyka, łańcuchy i sieci dostaw, gospodarka energetyczna, logistyka międzynarodowa, logistyka miejska i  elektromobilność, logistyka produkcji. Wśród obszarów tematycznych będących w kręgu zainteresowania pracowników Katedry należy wymienić między innymi: zarządzanie procesami logistycznymi, projektowanie i analiza systemów logistycznych, logistyka przedsiębiorstw, zarządzanie produkcją, zarządzanie łańcuchem/siecią dostaw, logistyka międzynarodowa, rynek usług logistycznych, zastosowania informatyki w logistyce, infrastruktura procesów logistycznych, gospodarka magazynowa, środowiskowe uwarunkowania procesów logistycznych, logistyka miejska, elektromobilność, gospodarka energetyczna.

Przy Katedrze od 2000r. aktywnie działa studenckie Koło Naukowe Logistyków "LogUS".

W strukturze Katedry Logistyki działa Centrum Zarządzania w Energetyce oraz Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych LogLab.

Katedra Logistyki współpracuje ze środowiskiem biznesu i z jednostkami samorządowymi. Współpraca ta jest prowadzona w różnych formach: szkolenia, doradztwo, ekspertyzy, projekty.

Zespół Katedry aktywnie współpracuje z akademickimi ośrodkami krajowymi (m.in. SGH, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz zagranicznymi, (m.in. Hochschule Osnabrück, Niemcy; Tsinghua University w Pekinie, Chiny; Uniwersytet w Salburgu, Austria).